Omtolkningen av Ålands historia kräver stor kunskap

Det tog bra länge innan Benita tog sig an uppgiften med dels de nya fakta som Pertti Hakala presenterade om mötet den 20 Augusti 1917 i folkhögskolan och även mina uppgifterna om det hittills okända Ålandskontoret i Stockholm som jag och Pertti presenterade i juli 2017.

Hon väljer att i en ledare prata om nazister och historierevision och.med en klassisk åsnebrygga försöka knyta ihop det med de som "vågar" utmana den existerande julianska historieberättar traditionen. Så här skriver hon.

"Omtolkning av historien kräver mycket stor kunskap

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrorelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

..... Som slutkläm på sin så kallade "analys" kommer Arnstad med ett antal påståenden om Finlands oförmåga att hantera "ett mörkt och komplext 1900-tal". Ett häpnadsväckande påstående eftersom recensenten saknar överblick av modem finländsk historieskrivning. Han kan inle finska och vet inte vad som publicerats, vad som är väl belyst och vad som inte är det. Hela påståendet är en bluff där författaren försöker ge sken av att vara kunnig - och misslyckas. Man kanske det blir så när man enögt riktar in sig bara pä en del av den komplexa verkligheten, man ser det man vill se och man hittar bekräftar den egna världsbilden. Samma fara lurar på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

Men plötsligt ska detaljerna bil bärande delar ii en ny konstruktion. Dä far man se upp med att inte hela konstruktronen rasar under sin egen tyngd. Och frågan är om någon blir "så mycket klokare av alla antaganden och spekulationer som lanseras men som aldrig leds i bevis genom källmaterial från olika håll. Historien är faktiskt värd ett bättre öde än att läggas i propagandisters händer."

Med denna käcka slutkläm vill Benita utplåna alla försök till att utmana den existerande historiebeskrivningen. Denna ledare gjorde att jag svarade henne med en insändare där jag frågade rent ut om hon syftade på mig.


Featured Posts
Recent Posts