Svenskarna planerade invasion på Åland

En helsides artikel om Ålandsrörelsens arkiv som jag har kommit över och jag blir intervjuad av Katarina Gäddnäs. Här är länk till webbartikeln.

Mats Adamczak - Nya Åland

Ett Ålandskontor i Stockholm fanns redan 1917. Mats Adamczak har hittat tidigare oanvänt arkivmaterial om Ålandsrörelsens lobbykontor i Stockholm.

Han menar sig också ha hittat bevis för att svenskarna faktiskt planerade att invadera Åland. I samband med utgivningen sin förra bok ”Den bortglömda historien” föreläste Mats Adamczak om boken.

– Efter mitt föredrag frågade samlaren Björn Mattsén vad jag visste om Ålandskontoret i Stockholm. Det visade sig att han hade i sin ägo 45 dokument rörande Ålandskontoret varav uppskattningsvis 30 av dem tidigare inte använts i historieskrivningen.

Björn Mattsén har kommit över dokumenten då han samlat och köpt dokument om Åland från svenska antikvariat.

Ålandskontoret låg på Blasieholmsgatan 1 i Stockholm och fungerade som svenskt högkvarter för Ålandsrörelsen som strävade efter att Åland skulle anslutas till Sverige. Via Ålandskontoret slussades pengar till Ålandsrörelsens aktörer som reste och idkade lobbyverksamhet på kontinenten.

– Den som ledde verksamheten var direktör Manne Flod med åländska rötter.

Adamczak menar sig ha hittat dokument som bevisar att Sverige tillsammans med Tyskland och den finländska jägarrörelsen faktiskt hade konkreta planer på att invadera Åland. Vilka dessa dokument är vill han ännu inte avslöja.

#Artikel

Featured Posts
Recent Posts