Bok nummer två

Minnen & reflektioner från Ålandsfrågans dagar

MINNEN & REFLEKTIONER - från Ålandsfrågan dagar av Johannes Holmberg

"Johannes Holmberg var självstyrelsens främste förespråkare på Åland. Hans motståndare gick hellre i fängelse än att de tog emot självstyrelsen.

Det är svårt att bli profet på sin hemort, om man inte råkar sitta på pengarna, politiska makten och äger öns enda tidningen. Läs hans egna ord om tiden från 1917 och hur Självstyrelsens blev till. "

I min första bok så tittar jag på Ålandsfrågan från december 1917 till första landstingen 9 juni 1922. Jag fokuserade på de två åländska rörelserna och hur deras olika betydelse hade inverkan på att vi har en självstyrelse idag. I den boken kom fram det var svårt för självstyrelse-rörelsen att få mediautrymme på Åland, men även en plats i historieböckerna.

Det känns därför helt logiskt att i min andra bok så fördjupar jag mig i självstyrelserörelsen och publicerar Johannes Holmbergs minnesanteckningar och där får man en insyn i hur komplext och utmanade det var att vara på minoritetssidan i Ålandsfrågan och när det sedan dessutom blir deras förslag som vann, gjorde saken riktigt knepig. Jag har fyllt på med en del kommentarer så att det skall bli lättare att få helhetsbilden. Denna bok finns för tillfället enbart som en iBook.

#Ålandskommittén #Historia

Featured Posts
Recent Posts