Stipendium för nästa bok

Jag fick ett stipendium på 3 000 € från Olof M Janssons stiftelse för att skriva en fördjupning och fortsättning av Den bortglömda historien.

http://radiotv.ax/kulturnyheter/stipendier-historieforskning

#Boken

Featured Posts
Recent Posts