Ragnar Numelin

När kriget började 1914 var Ragnar Numelin 24 år och hade just avlagt sin examen. Han är mycket engagerad i jägarrörelsen som ursprungligen kom från att finländska ungdomar ville att Finland skulle bli självständigt och fritt från Ryssland. Han var med i den 8-manna starka Studentkommittén som reste från Finland till Sverige för att försöka få till militärutbildning i Sverige. Där träffade han Kabalens (hemlig finsk organisation mot förryskningen som hade återuppväckts vid krigets start) representant Herman Gummerus (fungerade som finsk ambassadör i Sverige innan Finland blev självständigt).

Samtidigt hade en liknande finsk representation startats av Fritz Wetterhoff och när svenskarna inte ville hjälpa till i utbildningen av de intresserade finska ungdomarna, så ordnade Wetterhoff det med tyska militären. Ända fram tills Finland blev självständigt december 1917 så var Ragnar Numelin inblandad i värvning av nya jägare, men även så deltog han i de diplomatiska händelserna med utgångspunkt från Stockholm. Han blev bra bekant med de åländska jägarna Jan Sundberg och Nandor Stenlid under sin tid i Stockholm. Jan och Nandor jobbade dels för tyska marinen, men även samtidigt för den svenska generalstaben. När Finska inbördeskriget bröt ut januari 1918 så var Ragnar Numelin med och stred på de vitas sidor med betäckning Major. Hösten 1918 så går han med i Ålandskommittén som arbetar för att Åland skall vara självstyrt och höra till Finland. I samma veva tar första världskriget slut i november 1918 och därmed skall de nya nationsgränsernas dras upp i fredsförhandlingarna.

I december 1918 som kommer Sverige, Tyskland och Finland överens om hur man skall demolera de ryska befästningarna på Åland. Det var ett resultat från separatfreden mellan Tyskland och Ryssland (3 mars1918 ) att man skulle ta bort de ryska befästningarna från Åland. Ett år senare 28.3.1919 har man verifierat avtalet och man påbörjade demoleringsarbetet på Åland, som blev klart ett halvt år senare i Oktober 1919. Ålandskommissionen var på besök till Åland för att granska att demoleringen gick enligt planerna. De var där mellan den 8.e och 17:e juni och besökte alla befästningsplatserna. Mening var att man skulle ha andra inspektionen två månader senare den 22 augusti. Numelins besök var dock i slutet av Juli och han var på sammanträden i Mariehamn och Godby. På mötena var han tydligen sekreterare. Det verkar bara ha varit svenskspråkiga med på mötena eftersom Numelin enbart dokumenterade på svenska. Numelin pratar om stämning på Åland i vykortet och det som var på gång förutom demoleringsarbetena var den andra namninsamlingen på Åland som höll på hela juni. De ålänningar som inte skrev under kallades för ”vägrande”. Det var även tuffa ordväxlingar mellan Finland och Sverige på hög internationell nivå om just ålänningarna skulle ha rätten att göra en folkomröstning eller ej. Sverige hade fört frågan till Fredskonferensen i Paris och hoppades att man skulle få internationellt stöd för sin linje där. När Numelin säger åt sin föräldrar ”Den enda möjligheten för Finland att behålla Åland voro om den realiserade ett program a la Ålandskommissionens förslag” så handlar det om Ålandskommitténs förslag som Nummelin själv hade varit med och utarbetat året före. Året efter så är det Numelin som tar hand om de utsända rapportörerna som kommer till Finland och Åland för att bekanta sig med Ålandsfrågan. Här återupptar Numelin kontakten med Jan Sundberg igen som har bytt sida till Ålands självstyrelserörelsen. Man kan läsa om rapportörernas resa i Numelins skildring som finns Ålandskommitténs samling. Numelin var alltså inte bara delaktig i att Finland blev självständigt, han var även i högsta grad och medverkade att Åland blev självstyrt och hörde till Finland. Just den kombinationen är han ganska ensam om.

Källor: Herman Gummerus - Jägare och Aktivister, Ragnar Numelins dokumentations av NF rapportörernas besök på Åland/Finland, Riksarkivet- Demolerings detachementet på Åland, SvD tidningsarkiv. och texten finns till stora delar i Mats Adamczak- Den Bortglömda Historien (e-bok version släpps i sommar)

#Artikel #TidningenÅland

Featured Posts
Recent Posts