Vykortet som var ett historiskt dokument

I torsdags gick jag, för att fördriva tiden inför ett möte, in i en butik i centrala Helsingfors som säljer gamla vykort. Jag bläddrade igenom kort från Åland och min blick fastnade på ett kort med Socis som motiv. Kortet var fullskrivet även på motivsidan och visade sig innehålla riktigt intressanta tidsbilder från Ålandsfrågans tider. Texten är inte daterad, men kortet är poststämplat 28/7-1919 [måndag) och noterar att det skrivs söndagsafton, vilket gör att man kan fastställa att det är skrivet söndagen den 27 juli 1919. Könet är undertecknat "Ragnar". Av allt att döma är det skrivet av Ragnar Numelin, eftersom det är adresserat till Senator Julius Nummelin och Inleds med "K. m. o. P -kära mamma och Pappa.

Ragnar Numelin skrev namnet med ett m, medan fadern skrev med två m.

Mångsidig man

Ragnar Numelin (18901972) var diplomat, forskare och aktivist. Han tjänstgjorde inom Finlands utrikesförvaltning i trettiofem är och avancerade slutligen till beskickningschef. Vid sidan av sin diplomatkarriär var han en framstående humanistisk forskare, och publicerade en stor mängd arbeten och artiklar inom sociologi, etnologi, geografi, grafologi och diplomati. Han skrev ibland under Författarpseudonymen Stig Lindberg.

Ragnar Numelins far, Julius Nummelin var justitieråd vid Åbo hovrätt och frän 1900 medlem av senatens justitiedepartement. Han avsattes dock från senaten redan 1901, eftersom han vägrade acceptera den värnpliktslag vars genomförande den ryska statsledningen krävde. Efter den så kallade första förtrycksperioden, upphört framför allt Rysslands nederlag i kriget mot japan, verkade han igen som senator inom justitiedepartementet från 1906 fram till E. A. Seyns tid som generalguvenör 1909.

Aktivisten

I början av första världs kriget drogs Numelin som ung magister med i den finländska aktivismen, som strävade efter att lösgöra Finland från Ryssland, om nödvändigt genom väpnad kamp. Han i deltog i jägarrörelsens första möte, som hölls på studenternas Ostrobotnia den 20 november 1914, och därefter i hemliga förhandlingar i Sverige om att i Tyskland ordna militär utbildning för finländare. Numelin var med också då tyskarna informerades om ryska militära anläggningar i Finland.

Från 1916 verkade han inom den finländska frihetsrörelsens utrikesdelegation, som skötte jägarrörelsens angelägenheter i Stockholm och han var bland de första personer som Finland efter självständighetsförklaringen sändes på diplomatuppdrag till Sverige.Numelin gifte sig 1918 g med Mary Adéle Alfthan, dotter till guvernören för Nylands län, Max Theodor Alfthan. Forskaren Kenneth Gustavsson bedömer att deltog i på Åland behandlade fästningarna frän första världskriget. Svenskarna hade då ännu förband förlagda på Åland.

"Envisa och ihärdiga”

Vykortets text lyder:

“Kustbanan, söndag afton.K.m.o.P! Är på hemväg nu fr. Åland. Sammanträdena ägde rum fredag & lördag i Mariehamn och Godby. Idag på morgonen reste jag med s/s von Döbeln via Åbo hemåt. Med svenskarna har kommissionen ej kommit långt. De är äro lika envisa och ihärdiga som förr. Stämningen på Åland har blivit betydligt starkare svenskorienterad. Den enda möjligheten för Finland att behålla Åland vore om den realiserade ett program a la Ålandskommissionens förslag, som jag skall sända Er endera dagen. Jag hade ett rätt styft arbete bägge dagarna, fick skriva och sätta upp inlagor hela dagen, dock på svenska. I morgon börjar jag ord. tjänst på ministeriet igen, ingalunda under glada förhållanden efter de sista tryckande händelserna. Hjärtlig hälsningar. ,Tåget skakar. Ragnar".

#Artikel #ÅTT

Featured Posts
Recent Posts