Starten av återföreningstanken till Sverige

"Mats Adamczaks bok ”Den bortglömda historien” berättar bakgrunden till Ålands självstyrelse som den aldrig berättats förut.

Under de kommande veckorna publicerar Nya Åland utvalda delar av boken." Del 3/4

Det fanns ett naturligt intresse från Sverige att Åland skulle vara svenskt territorium. Den första apropån kom från Tyskland redan i oktober 1914, men Sverige tackade nej då man inte ville äventyra sin neutralitet.

Bland de svenska högerpartierna fanns de som var intresserade, men de var inte i beslutande rätt, så Sverige tackade nej och höll sig neutrala. Sedan dröjer det två år (slutet på 1916) innan man från svensk sida kom på ett sätt att både hålla sig neutrala och ändå kunna få Åland. Man pressade Ryssland med ett erbjudande som ryssarna inte kunde tacka nej till.

Ryssland trodde att Sverige höll på att välja sida i kriget, men att om de gav Åland till Sverige, skulle Sverige hålla sig neutralt i kriget. Allt var egentligen klappat och klart. Nandor Stenlid reste till och med till Åland i februari 1917 för att meddela att Åland i fortsättningen kommer att höra till Sverige.

Det som varken svenskar, ålänningar eller ryssar kunde veta, var att första ryska revolutionen inleddes ett par månader senare. Det blev dråpslaget för den svenska planen att få Åland. Däremot är det mycket som tyder på att detta var den tändande gnistan till “återföringstankarna” till Sverige.

Flera olika källor, bland andra Carl Björkman, säger att återföreningstanken först skapades av just Nandor Stenlid och Jan Sundberg. Det samma säger jägarkollegan Karl Alfons Granit om Stenlid. Före februari 1917 hittar man inget nämnt om återförening till Sverige.

Det är Johannes Eriksson som myntar uttrycket “den hundraåriga längtan” när man bestämmer vad som skall stå i skrivelsen till svenska kungen i den andra namninsamlingen. Helt klart är att man på mötet i Grelsby i april 1917 diskuterade återföreningstanken. Man visste att svenskarna ville ha Åland. Den stora utmaningen för den lilla gruppen runt Björkman var att det inte på Åland fanns någon opinion för svensk återförening. Jan Sundberg säger att man måste använda propaganda för att skapa en åländsk opinion för återförening till Sverige.

I oktober 1918 uttalade sig Sveriges utrikespolitiska chef Höjer till Erik Palmstierna ”att det var en liten klick i Mariehamn som satte igång Ålandsrörelsen våren 1918”.

Vad Höjer menade var att det fanns en mycket skör “återföreningssträvan” hos ålänningarna och att svenskarna måste hjälpa Ålandsrörelsen att påverka opinionen på Åland. Svenskarna måste använda ålänningarnas vilja att själva bestämma över sitt eget öde.

Som startpunkt för Ålandsrörelsen brukar man nämna mötet i Grelsby Kungsgård i april 1917. Jag skulle snarare kalla mötet för starten till alternativet med återföreningstanken som något mera än en tanke hos Stenlid och Sundberg.

Under mötet i Folkhögskolan den 20 augusti 1917 utökar man för första gången gruppen med ett antal handplockade män från olika delar av Åland. Detta möte anses vara starten av den officiella rörelsen. Det är snarare Ålandsrörelsen första steg i att ändra opinionen på Åland.

Man fortsatte att handplocka personer till alla politiska befattningar för att säkerställa att rätt åsikt framfördes. Till det “illegala” landstinget handplockade man även deltagarna. Den stora vinsten var förstås när Palmstierna till slut lyckades övertala Sundblom att välja sida i december 1918. Efter den tidpunkten var opinionen mer eller mindre säkrad på Åland.

Det definitiva beslutet att köra på det svenska spåret togs dock först i december 1917 på föreningen Ålands vänners möte.

Utdrag ur Mats Adamczaks bok ”Den bortglömda historien”

#NyaÅland #artikel

Featured Posts
Recent Posts