Ålandskommitténs verksamhet

Mats Adamczaks bok #Den bortglömda historien" berättar bakgrunden til Ålands självstyrelse som den aldrig tidigare har berättats förrut. Under de kommande veckorna publicerar Nya Åland utvalda delar av boken. Här är del 2:

En gruppering ålänningar och finlandsvenskar med stor åländsk erfarenhet råkade vara bosatta i Helsingfors och var oroade för hur framtiden såg ut i Finland, och huvudsakligen på Åland.

Det som ändrade rejält på deras världsbild var när Finland blev självständigt och man fick reda på Ålandsrörelsens planer anslutning till Sverige. Denna gruppering valde att kalla sig Ålandskommittén. De började att skissa på en lösning där Åland skulle finnas kvar i Finland, men ha självstyrelse.

Efter sina många år på Åland hade de god bakgrundsinformation om vilka behoven kunde vara på Åland. De var också aktiva i föreningen Ålands vänner. Det fanns ingen färdig mall för dem att kopiera, utan de fick uppfinna allt själva. Två av medlemmarna var arkitekter; de var vana att på papper skapa nya lösningar som även måste hålla i praktiken.

Deras stora utmaning var att övertyga den finska staten om att Ålandskommitténs lösning var en bra lösning även för Finland. Deras första överlämning av självstyrelselösningen togs emot av Alexander Frei som satt i de två första regeringarna. I den första som minister som hade hand om inrikesfrågor och som civilminister i den andra.

När Ålandsfrågan ett halvt år senare blev internationell och när Finlands tredje regering bildades kom man i kontakt med utrikesminister Carl Enckell som senare blev huvudansvarig för Ålandsfrågan internationellt.

Under våren 1919 när Enckell är på fredsförhandlingar i Paris skickar Finland ner Ålandskommittés medlemmen Jim Östling. Under fredskonferensen bildas Finlands fjärde regering och Enckell blir huvudförhandlare för Ålandsfrågan. Hans ersättare som utrikesminister blir Rudolf Holsti.

Östling lyckas övertyga både Enckell och Holsti om fördelen med självstyrelselösningen.

Den 6 juni skickar Enckell och Holsti ett gemensamt pm till finska regeringen där de uttrycker att självstyrelse är lösningen på Ålandsfrågan. I finska regeringskretsar är de fortfarande ganska ensamma om den åsikten. Några månader senare får Ålandskommittén oväntad hjälp när Clemenceau uttalar sig positivt om att ålänningarna skall ansluta sig till Sverige.

Detta uttalande stressar finländska myndigheter så mycket att Ålandskommittén får ett möte med professorerna E.N. Setälä och Rafael Erich, den senare blir Finlands nästa statsminister. Båda professorerna blir övertygade om att självstyrelse är lösningen och ordnar ett möte med president Ståhlberg följande dag.

Presidenten beslutar i sin tur att Tulenheimokommittén skall ändra inriktning från att ha arbetat med lösningar för länen i Finland till att ta fram ett lagförslag där Åland får en självstyrelse. Kommittén kompletteras med bland andra Arthur Tollet och Johannes Holmberg från Ålandskommittén

Tulenheimokommittén påbörjar sitt nya arbete. Tack vare det grundliga förarbete som Ålandskommittén gjort sedan tidigare, kunde de lämna in förslaget redan den tredje december. Lagen blir godkänd efter nästan ett halvårs mangling i finska riksdagen.

Det var många i Finlands riksdag som inte ville ge ålänningarna några särbestämmelser överhuvudtaget. Samtidigt gör Ålandsrörelsen allt för att inte godkänna självstyrelseförslaget. Nu tar det nästan ett år innan nästa insats från Ålandskommittén sker, det är när man informerar Rapportörskommittén.

Innan man har möte med rapportörerna kompletterar Ålandskommittén sitt självstyrelseförslag med hembygdsrätten, som skulle påverka både rätten att rösta och äganderätten på Åland. Ålandskommitténs resonemang hade stort inflytande på rapportörerna som förordar just en självstyrelse med långtgående bestämmanderätt. Det blir även beslutet från Nationernas förbund 24.6.1921.

Utdrag ut Mats Adamczaks bok ”Den bortglömda historien”

#NyaÅland #Ålandskommittén

Featured Posts
Recent Posts