Sex herrar dryftar Ålands framtid 1918


Professor Pertti Hakkala skriver om turbulensen som blev på Åland efter att Nya Åland skrev sin artikel om Ålandskommittén. Här ger han mig delvis rätt i mina antaganden gällande vIlken inverkan som Ålandskommittén hade för framtagandet av Ålandssjälvstyrelse.

#Historia #Professor

Featured Posts
Recent Posts