Fredsinstitutet ordnar två debatter


Torsdagen den 21 mars ordnar Ålands fredsinstitut ett rundabordssamtal med titeln ”Ålandslösningens tillkomst – nutida tolkningar”.

Mats Adamczak inleder och kommenteras av Jerker Örjans, Folke Wickström och Nina Fellman. Moderator är Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. Seminariet hålls i stadsbiblioteket klockan 18 – 19.30. – Nytt material kommer fram ur arkiven och äldre källor granskas på nytt. Nya insikter och tolkningar påverkar både Ålands och ålänningarnas egen självbild men också hur Ålandslösningen förstås runt om i världen och i olika konfliktområden, skriver Fredsinstitutets informatör Susann Simolin i ett pressmeddelande. Länk till artikeln

#NyaÅland

Featured Posts
Recent Posts