Den förvanskade kartan

Sverige använde en förvanskad karta för att påvisa att Åland var närmare Sverige än Finland.