Ålands zonerna

Under inbördeskriget i Finland delade Sverige och Tyskland upp Åland i tre olika zoner.