Den bortglömda eller bortgömda historien handlar om när Ålandsfrågan fick sin lösning för snart 100 år sedan. Den gruppering som hade en Åländsk självstyrelse som sin lösning på problemet, har helt förbigåtts i den åländska historiebeskrivningen. Här sätts deras lobbyverksamhet med finska myndigheter i samband med de övriga händelserna.  

Svenskarnas roll i konflikten har ofta beskrivits som enbart av humanitär kartaktär och för att hjälpa öborna. Sällan har dock en svensk utrikesminister så skickligt styrt internationella händelser och den egna statsmakten.

Jomala 1917

Jomala 1917

Åland 1916-1917

Åland 1916-1917

"Ålandsfrågan"

"Ålandsfrågan"

Jägarbataljon

Jägarbataljon

Ålandskommittén 1:a PM

Ålandskommittén 1:a PM